Alapadatok

Az e-Régió (szerbül: е-Регија, angolul: e-Region) civil szervezet 2009. december 12-én alakult, határozatlan időre, székhelye Szabadkán található, elnöke pedig Námesztovszki Zsolt. Tevékenysége kiterjed az egész Kárpát-medencére.

A szervezet céljai a következők:

  • az általános informatikai írástudás fejlesztése,

  • specifikus IKT kompetenciák fejlesztése,

  • oktatás, különös tekintettel a gyerekekre és a fiatalokra,

  • kurzusok szervezése

  • az informatika és a közgazdaságtan új vívmányainka figyelemmel követése

 

A céljai elérésének érdekében a szervezet:

 

  • Figyelemmel kíséri és alkalmazza a tudományos szakmai szakirodalmat és vívmányokat az informatika és a regionális közgazdaságtan témaköréből.

  • Egyénileg vagy más szervezetekkel a következők szervezésében vesz részt: konferenciák, tanácskozások, szemináriumok és más képzési formák az informatika és a regionális közgazdaságtan témakörében.

  • Könyveket és egyéb könyveket jelentet meg, valamint honlapot tart fenn, a szervezet céljaival összhangban.

  • Pedagógusokat és más szakembereket keres meg a gyermekek és az ifjúság képzésével kapcsolatosan az informatika és a regionális közgazdaságtan témakörében.

  • Együttműködést valósít meg az egyetemekkel, iskolákkal, szakmai szervezetekkel és egyéb szervezettekkel az informatika és a regionális közgazdaságtan témakörében, bel- és külföldön.

 

A civil szervezet tagsága elsősorban pedagógusokból áll. A pedagógusok nagy része informatikai jellegű tárgyakat oktat a közoktatásban vagy a felsőoktatásban, illetve olyan pedagógus, aki otthonosan mozog ezeken a területeken. Ahogy a célokból és a feladatokból is látszik, a tevékenységét az oktatás és a tudomány kettőssége, valamint a lentről szervezőtő műhely jelleg határozza meg.